Objectbewaking

Objectbewaking door Andor Security Service: dat is veiligheid door professioneel ad hoc of permanent toezicht op uw object, bijvoorbeeld van uw bedrijfspand of woonhuis. Inbraak, brand of een ongeval leidt niet alleen tot directe schade, maar zorgt ook voor ongewenste onderbreking van het bedrijfsproces. U beperkt dat risico door de beveiliging onder te brengen bij Andor Security Service.

HOE WIJ UW BEVEILIGINGSVRAAG INVULLEN

In een persoonlijk gesprek bespreken wij uw wensen en bepalen wij met u het gewenste beveiligingsniveau. Vervolgens werken wij dit uit in een risicoanalyse. Hebt u deze analyse goedgekeurd, dan stellen wij een begeleidings- of beveiligingsplan op. Daarin zijn concrete acties duidelijk omschreven: wij zien niets over het hoofd, wij laten niets aan het toeval over. De praktijk wijst uit dat deze aanpak succesvol is.  

DE BEVEILIGERS ZIJN GOED VOORBEREID

Onze beveiligers zijn getraind op waakzaamheid en beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat de beveiligingsbeambte zijn werk specifiek bij u als klant goed kan uitvoeren. Daarom zorgen wij ervoor dat de beveiliger goed geïnstrueerd over uw situatie en de gemaakte afspraken aan de slag gaat. Wij zorgen voortdurend voor (bij)scholing, training en coaching van onze medewerkers.

TAKEN DIE ANDOR KAN UITVOEREN

–  24-uurs beveiliging van uw onderneming
–  Beveiliging van uw onderneming/pand tijdens bouw of verhuizing
–  Uitvoeren van brand- en sluitronden
–  Uitvoeren van interne en externe controleronden
–  Maken van risicoanalyses en/of beveiligingsplannen
–  Bewaken van uw woonhuis tijdens uw afwezigheid
–  Alarmopvolging
–  Keyholding
–  Dagelijkse rapportage van bevindingen

Wij stellen graag een pakket van beveiligingsdiensten op maat voor u samen. Weten wat in uw situatie het beste aansluit? Neem dan contact met ons op.