Mobiele Surveillance

Steeds vaker zijn bedrijventerreinen, winkelcentra en woonwijken het doelwit van inbrekers en vandalen. De mobiele surveillance van Andor Security Service helpt criminaliteit, vandalisme, nodeloze alarmmeldingen en brandgevaarlijke situaties voorkomen. Het creëert bovendien een veilig gevoel. Onze vakbekwame surveillanten zorgen voor de bewaking van gebouwen, objecten en terreinen.

HERKENBAARHEID WERKT PREVENTIEF

De voertuigen van de mobiele surveillance van Andor Security Service zijn duidelijk herkenbaar. Daar gaat een preventieve werking van uit. Om voorspelbaarheid te voorkomen rijden de surveillanten hun controlerondes steeds in een afwijkend patroon, op wisselende tijden.

ALARMOPVOLGING

Logische aanvulling op de controle van de mobiele surveillance is alarmopvolging. Gaat het alarm af in uw pand, dan hoeft u niet bij nacht en ontij op pad. Het is bovendien een risicovolle taak, die u beter kunt overlaten aan een getrainde surveillant.

TAKEN DIE ANDOR KAN UITVOEREN

–  preventieve controleronden
–  opening- en sluitbegeleiding
–  brandpreventie- en sluitrondes
–  keyholding
–  inschakeling van hulpdiensten

Wilt u weten welke rapportages u kunt verwachten, hoe vaak en hoe wij controleren, kortom hoe wij
precies werken? Neem dan contact met ons op.